Inženýrská geodézie


Nabízíme:

  • Zaměření a zpracování účelových map v 2D, 3D dle požadavku objednatele.

  • Zaměření a zpracování podkladu pro projekt včetně zákresu vlastnických hranic pozemku.

  • Zaměření inženýrských sítí a zpracování dokumentace dle směrnic příslušných správců sítí nebo OTS

  • Polohové a výškové vytyčení tras inženýrských sítí dle projektové dokumentace.

  • Polohové a výškové vytyčování stavebních objektů dle projektové dokumentace.

  • Zbudování vytyčovací sítě

  • Výpočet kubatur

  • Zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení ke kolaudaci stavby.
  • GEOBRNO