Katastr nemovitostí

GEOBRNO
Nabízíme:

  • Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku. Slouží jako podklad smluv a je jejich přílohou při vkladu do katastru nemovitostí. Potřeba zhotovit geometrický plán nastává zpravidla při koupi, prodeji či směně části pozemku.

  • Geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí. Slouží k zápisu rozestavěné stavby, novostavby nebo přístavby do katastru nemovitostí. Potřeba zhotovit geometrický plán nastává při potřebě zřízení hypotečního úvěru nebo při kolaudaci stavby.

  • Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku. Slouží jako podklad smluv o zřízení věcného břemene a je jejich přílohou při vkladu do katastru nemovitostí. Potřeba zhotovit geometrický plán nastává zpravidla při napojení inženýrských sítí nebo při řešení přístupu na pozemek.

  • Vytyčení hranic pozemku. Jedná se o geodetickou činnost, při které se v terénu vytyčují a označují lomové body hranice dle údajů z dokumentace katastrálního úřadu.Tato činnost se provádí dle směrnic stanovených vyhl. č. 26/2007 Sb. včetně stabilizace hranic pozemu hraničními znaky.

  • Konzultace a součinnost při vkladu nebo zápisu do katastru nemovitostí.